Dades del Centre
Denominació:
Consell Sènior de Premià - Associació
Seu Social:
Centre Cívic - C/ Esperança, 19 08330 Premià de Mar
Tipus d’associació:
Gent gran (seniors). Sense afany de lucre
Membres:
Persones de 50 anys o més
Registrada a:
Dept. Justícia (Generalitat Catalunya)
Número de registre:
19.373 Data de registre : 24-03-97
Cif:
G61.319.877
Any de fundació:
1997
Telèfon:
93 754 84 47
Horari d'oficines
Dilluns i dimecres: de 11 a 12 hores